Saturday, July 20

Projekt pri Umetniški fotografiji

Kako bo delo potekalo?

Vsebinski koncept: Najprej bo nekaj raziskovalnega dela. Zakopali se boste v knjige, internet, pogovore s fotografi in na ta način raziskovali temo projekta. Svoje raziskovalno delo boste razširili na celotno področje vizualne umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, multimedija…) in poiskali 2 ustvarjalca, ki sta na področju vašega projekta aktivna, k temu pa boste dodali še 2 katerakoli ustvarjalca/umetnika, ki vas v življenju navdihujeta in ni nujno, da sta aktivna na področju vašega projekta. Na podlagi pridobljenega znanja boste natančno opisali vsebinski koncept vaše izvedbe teme: 1-2 strani – ne pozabite na natančno navajanje virov (kot v diplomi)!

Fotografski načrt: Ko boste vsebinsko zastavili vaš projekt, bo potrebno raziskati, kako ga boste izvedli. Ponovno boste s pomočjo prej omenjenih virov ugotovili, katere so tehnične podrobnosti potrebne za izpeljavo vašega koncepta. Natančno boste določili, kje, na kak način, s kakšno opremo, ipd. se boste dela lotil: 1-2 strani – ne pozabite na natančno navajanje virov (kot v diplomi)!

Fotografiranje: Na podlagi vsebinskega koncepta in fotografskega načrta boste izvedli fotografiranje. To bo lahko potekalo v našem studiu ali na drugi lokaciji. Izdelati bo potrebno 15 fotografij (oz.po dogovoru). Digitalna posprodukcija je dovoljena, ampak pazite, da ne zaidete predaleč! Fotografije boste likovno in vsebinsko analizirali ter opremili s tehničnimi parametri.

Zaključek z ugotovitvami: Delo boste zaključil z opisom vaših ugotovitev do katerih boste prišli med delom. Kaj bi storili drugače, kaj bi bilo vredno poglobiti, kje ste imeli težave, kateri del vašega dela je potekal lažje in bolje od pričakovanj, ipd.: 2-3 strani.

Oddaja: Vaše delo boste ob koncu vaj oddali v obliki projektne naloge v digitalni obliki (pdf). Fotografije boste v okviru seminarske naloge oddali tudi prof. Slavcu.

Vmesne faze dela bomo skupaj preverjali na obveznih konzultacijah v okviru vaj, ali izven teh terminov, če bo potrebno in se bomo tako dogovorili.

Lep fotografski pozdrav,